Cista Velika street view

Crljivica by Mateo Čelan

Cista Velika, Crkvine 360º by Mateo Čelan

ponedjeljak, 11. studenoga 2013.

Radovi na zaštiti stećaka na Crljivici

          Konzervatori su ovih dana opet među stećcima na Crljivici i može se reći da se kontinuirano radi na njihovoj zaštiti i očuvanju. Ovdje je mail voditeljice radova Vinke Marinković zanimljivog i informativnog sadržaja o načinu odabira cilja, strategije i materijala koji će se primijeniiti u postupku zaštite i konzervacije stećaka. 


Hrvatski restauratorski zavod (Odjel u Splitu) započeo je s konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na kamenim stećcima na lokalitetu Crljivica u Cisti Velikoj. Na odabranim stećcima vrše se se dokumentacijski, istražni i probni konzervatorsko-restauratorski radovi. Dokumentacijski i istražni konzervatorsko-restauratorski radovi podrazumijevaju neivanzivne metode istraživanja, a izvode se radi procjene cjelokupnog stanja stećaka i lokaliteta. Probni konzervatorsko-restauratorski radovi vrše se na određenim zonama karakterističnih oštećenja i onečišćenja kako bi se utvrdili najkompetentniji materijali i metode koje će se koristili u cjelovitim konzervatorsko-restauratorskim zahvatima. Istražni konzervatorsko restauratorski radovi planiraju se nastaviti i 2014. godine. Zahvati su financirani od strane Ministarstva kulture RH, a odvijaju se pod nadzorom (i logističkom potporom) Konzervatskog Odjela u Imotskom. 

 Voditelj radova 
 Vinka Marinković
Nema komentara:

Objavi komentar